Digwyddiadau

Mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n digwydd ar hyd a lled Cymru yn ystod Gwyl Amgueddfeydd Cymru!

Cliciwch ar ddyddiad ar y calendr i weld ddigwyddiadau ar y diwrnod hwnnw.

Dydd Sadwrn 28 Hydref

Helfa Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru

10am – 4pm (Am Ddim)

Ydych chi ddigon dewr i ddilyn yr Helfa Calan Gaeaf trwy’r amgueddfa? Dewch i roi cynnig arni ac ennillwch gwobr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanesion Hyll – Hen Ddrewdod!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i ddysgu am arogleuon persawrus ac annifyr yr oes a fu, a gwneud ‘bag persawr’ Tuduraidd yn llawn perlysiau a sbeisys i’ch gwarchod rhag y pla!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sioe PowerUP: Gwyddoniaeth Gemau Fideo

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

1pm a 3pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan

12pm – 4pm (Am Ddim)

Dewch i helpu creu’r domen o ddynion bychain sy’n llenwi’r cewri y byddai’n cael eu llosgi fel rhan o’r Nosweithiau Nadolig.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sesiwn Grefft: thema Calan Gaeaf

 

Sain Ffagan

12pm – 4pm (£2 y plentyn)

Canolfan Ddysgu Weston.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl ar y Môr

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG

12pm – 4pm (£2 oedolion; £4 teulu)

Yn ystod yr ŵyl, mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.

Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Chwedlau Byw

Amgueddfa Cwm Cynon
Diwrnod Mapio Chwedlau Byw. Gall mynychwyr ymgysylltu â storïau chwedlonol Cwm Cynon, darlunio chwedlau eu hunain a phenderfynu ble yn y Cwm hoffai’r creaduriaid fyw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwali Mela

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10am – 4pm (Am Ddim)

Dewch i ddathlu gŵyl Hindŵaidd y goleuni gyda ni. Bydd perfformwyr, dawnswyr a stondinwyr o Ganolfan India Caerdydd yn dod â’r Amgueddfa’n fyw gyda holl olygfeydd, synau ac arogleuon gŵyl Indiaidd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwrnod Nwmismateg

Amgueddfa Wrecsam

11am – 3.30pm

Sgyrsiau am ddarnau arian o’r oes Rhufeinig drwy’r cyfnod canoloesol hyd heddiw, gan gynnwys siawns i ‘gwrdd â’r arbenigwyr’ a dangos iddynt eich darnau arian eich hun. Mynediad am ddim ond mae angen archebu ymlaen llaw. Ffôn: 01978 297460.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithdai dydd Sadwrn i deuluoedd

Glynn Vivian
10am – 1pm – Oed 4 – 12

Dysgwch sgiliau a thechnegau newydd yn y gweithdy cyfeillgar hwn i deuluoedd sy’n annog cydweithio fel teulu a chyda chyfranogwyr eraill.

Rhaid archebu ymlaen llaw- fonio 01792 516900 www.ticketsource.co.uk/glynnvivian

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneithurwyr Ifanc

Glynn Vivian
2pm – 4pm – Oed 13 – 16

Cyfres o weithdai creadigol ac ymarferol i bobl ifanc. Bydd ein tîm dysgu wrth law i ddysgu sgiliau newydd i chi a dangos technegau gwahanol drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau. Fe’ch cynghorir i ddod i bob sesiwn.

Rhaid archebu ymlaen llaw- fonio 01792 516900 www.ticketsource.co.uk/glynnvivian

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Zoetropes

Dyffryn Maes Glas
1:30pm-3:30pm
Ymunwch â’r artist Juliet i ddathlu’r Big Draw: Living Lines a chrewch eich lluniau symudol eich hunain, wedi eu ysbrydoli gan y Fictorianwyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Sul 29 Hydref

Helfa Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru

Ydych chi ddigon dewr i ddilyn yr Helfa Calan Gaeaf trwy’r amgueddfa? Dewch i roi cynnig arni ac ennillwch gwobr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanesion Hyll – Hen Ddrewdod!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i ddysgu am arogleuon persawrus ac annifyr yr oes a fu, a gwneud ‘bag persawr’ Tuduraidd yn llawn perlysiau a sbeisys i’ch gwarchod rhag y pla!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan
12pm-4pm (Am Ddim)
Dewch i helpu creu’r domen o ddynion bychain sy’n llenwi’r cewri y byddai’n cael eu llosgi fel rhan o’r Nosweithiau Nadolig – Iard Cilewent

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sesiwn Grefft: thema Calan Gaeaf

Sain Ffagan

12pm – 4pm (£2 y plentyn)

Canolfan Ddysgu Weston.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nosweithiau Calan Gaeaf

Sain Ffagan

6pm – 9pm

£15 oedolion, £8 plant

Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr…

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cerddoriaeth a Theyrnas yr Anifeiliaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

3pm – £5

Perfformiad i deuluoedd yn seiliedig ar gasgliad hanes natur yr Amgueddfa. Cerddoriaeth gan Hsiang Tu a sgwrs gan Julian Carter, Prif Gadwraethydd. I gyd-fynd â sgwrs Julian, bydd Hsiang Tu yn chwarae nifer o ddarnau cerddorol wedi’u hysbrydoli gan deyrnas yr anifeiliaid.
Rhaid archebu ymlaen llaw(029) 2023 0130.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Llun 30 Hydref

Helfa Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru

Ydych chi ddigon dewr i ddilyn yr Helfa Calan Gaeaf trwy’r amgueddfa? Dewch i roi cynnig arni ac ennillwch gwobr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Crefftau Dychrynllyd Calan Gaeaf!                                                   

Amgueddfa Lechi Cymru

12pm-4pm

Gwnewch grefftau iasoer yn ein gweithdai galw mewn. Addurnwch lechen pry cop neu ystlym neu ddau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanesion Hyll – Hen Ddrewdod!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i ddysgu am arogleuon persawrus ac annifyr yr oes a fu, a gwneud ‘bag persawr’ Tuduraidd yn llawn perlysiau a sbeisys i’ch gwarchod rhag y pla!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Chwedlau a Limrigau gyda Blandalf y Bardd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
12pm-4pm (Am Ddim)
Addasrwydd Teuluoedd
Dewch i gwrdd â Blandalf y Bardd, y dewin geiriau o’r cymoedd hardd. Cewch glywed hanes Dai Morris y glöwr a chwedlau eraill o Flaenafon, a bydd cyfle i roi cynnig ar greu cerddi dwl ac odlau ofnadwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner Yymor yr Hydref


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm £2
Addasrwydd Teuluoedd
Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle
Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nosweithiau Calan Gaeaf

Sain Ffagan

6pm – 9pm

£15 oedolion, £8 plant

Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr…

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Taith Stori Chwedlonol

Maenordy Scolton

11am-2pm – Tocynnau: £5 oedolion; £3 plant; £12 tocyn teulu

Ymunwch â ni yn Maenordy Scolton am daith dywys o amgylch Llwybr Cerfluniau Mythau a Chwedlau Cymru, dan arweiniad Llwybrau Sir Benfro. Argymhellir dillad ac esgidiau addas.
Cynghorir archebu ymlaen llaw gyda llefydd cyfyngedig- 01437 731328

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Amgueddfa Anniben

Amgueddfa Wrecsam
10:30am-12pm – £1 y plentyn

Gweithgaredd i blant dan 3 oed. Creu ysbryd arswydys!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Amser Chwarae


Dyffryn Maes Glas

Dewch â’ch pwmpen eich hun a gyda chymorth wardeniaid yr amgueddfa gallwch greu lantern wych. Rhaid archebu ymlaen llaw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Mawrth 31 Hydref

Helfa Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru

Ydych chi ddigon dewr i ddilyn yr Helfa Calan Gaeaf trwy’r amgueddfa? Dewch i roi cynnig arni ac ennillwch gwobr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Crefftau Dychrynllyd Calan Gaeaf!                                                   

Amgueddfa Lechi Cymru

12pm-4pm

Gwnewch grefftau iasoer yn ein gweithdai galw mewn. Addurnwch lechen pry cop neu ystlym neu ddau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanesion Hyll – Hen Ddrewdod!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i ddysgu am arogleuon persawrus ac annifyr yr oes a fu, a gwneud ‘bag persawr’ Tuduraidd yn llawn perlysiau a sbeisys i’ch gwarchod rhag y pla!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Hyll Calen Gaeaf!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau10am – 4pm (Am Ddim)
Diwrnod dychrynllyd o hwyl brawychus yn yr Amgueddfa! Dewch i glywed straeon ysbryd, creu crefftau iasol, a chwblhau ein llwybr llechwraidd i gael gwobr… neu gosb!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pharoaid Erchell

Y Ganolfan Eifftaidd

Cymysegedd o weithgareddau ymarferol, celfyddydol a chrefft ar gyfer plant 6 -10 oed. Bydd plant yn mynd ati i greu mymi ffug, clywed straeon ysbryd hynafol a cael cyfle i wneud addurniadau mymi i’w hongian adref!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner Yymor yr Hydref


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm £2
Addasrwydd Teuluoedd
Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle
Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Nosweithiau Calan Gaeaf

Sain Ffagan

6pm – 9pm

£15 oedolion, £8 plant

Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr…

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Crefftau Iasol Calan Gaeaf

Amgueddfa Brycheiniog

10am-4pm (Am Ddim)

Yn addas i blant rhwng 3 ac 11 oed

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwrnod Agored y Gwyddorau Naturiol – Calan Gaeaf


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10am-4pm – Am Ddim

Calan Gaeaf – pa ddiwrnod gwell i guraduron yr Amgueddfa ddatgelu pob math o ryfeddodau ych a fi? O forgath i wlithod – bydd digon o greaduriaid mewn jariau, a chyfle i sgwrsio am y sbesimenau gyda’r arbenigwyr. Bydd gemau a gweithgareddau hefyd.

Dilynwch ein llwybr cwis Calan Gaeaf i ddarganfod gwrthrychau gwych a gwallgof o fyd natur, a bydd gwobr ar gael.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Straeon Ysbrydion

Maenordy Scolton

11am-2pm – Tocynnau: £5 oedolion; £3 plant; £12 tocyn teulu

Ymunwch â ni yn Scolton Manor ar Galan Gaeaf ar gyfer taith ‘straeon ysbryd’, taith gerdded o gwmpas ein tir dan arweiniad Llwybrau Sir Benfro. I gychwyn am 4.45pm. Angen dillad addas, esgidiau a fflachlamp. Lleoedd cyfyngedig, cynghorir archebu ymlaen llaw – 01437 731328

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Creu a Chael

Amgueddfa Wrecsam
10:30am-12pm – £1 y pwmpen pom pom

Gweithgaredd i blant: Creu pwmpen noson calan gaeaf!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau gwyliau RhB1

Amgueddfa Powysland

11.30am – 2pm
Cyfle i fwrw golwg dros gasgliad RhB1 yr amgueddfa gyda hanesydd lleol, gan wneud crefftau RhB1 fel croesbwyth a phabiau a datrys posau RhB1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sgwrs gyda’r hanesydd lleol Colin Rogers

Amgueddfa Powysland

6:30pm – 7:30pm
Mae’r amgueddfa’n chwilio am arteffactau ar gyfer arddangosfa goffa derfynol y ar y Rhyfel Mawr ar gyfer y flwyddyn nesaf ac yn gofyn i’r cyhoedd ddod â memorabilia teuluol ac i sôn am eu hanes wrth yr hanesydd lleol, Colin Rogers.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Teithiau Tywys o’r Annwn

Amgueddfa Pontypool
cynnau £ 6 + 1 darn arian aur (£ 1 / £ 2) ar gyfer croen Brenin Annwn!
Archebu lluniaeth ysgafn yn unig 14+ hanfodol ar gael ar ôl eich taith

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Clwb Ffilmiau i Deuluoedd


Glynn Vivian

10:30am – 12:30pm – Oed 4 – 13

Clwb Ffilmiau i Deuluoedd Calan Gaeaf, i’w ddangos ar ein sgrîn fawr.

Rhaid archebu ymlaen llaw- fonio 01792 516900 www.ticketsource.co.uk/glynnvivian

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Crochan Ceridwen

STORIEL

12:30pm-6:30pm – Am Ddim

Diwrnod o Weithgareddau i’r Teulu ar thema Calan Gaeaf gyda sesiynau crefft; Helfa Pryfaid Cop; a Sesiynau Stori gyda Mair Tomos Ifans.  Dewch yn eich gwisg ffansi

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Rumpelstiltskin

Dyffryn Maes Glas
2pm-2:50pm
Cynhyrchiad hudolus a lliwgar wedi’i addasu o’r stori wreiddiol gan y Brodyr Grimm. Gyda cherddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig a phypedau llaw,  gwialen a chysgod wedi’u cerfio a’u gwisgo’n hyfryd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Gwnewch eich “Mummy” brawychus eich hun a Helfa Calan Gaeaf

Parc Cyfarthfa
11am-1:30pm & 2:00pm – 3:30pm
Beth am alw mewn i greu ‘mymi’ eich hun a cheisiwch ddod o hyd i’r holl eitemau rhyfedd yn yr helfa Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Mercher 1 Tachwedd

Peiriannau hudol

Amgueddfa Stori Caerdydd

Dewch i gael eich ysbrydoli gan waith celf y chwedlonol Charles Byrd a chreu gwaith gan ddilyn esiampl ei beiriannau hudol.

Yn addas i deuluoedd a plant 4-7 oed.  Mynediad am ddim.  10am tan 3pm.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth WychAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i wylio arddangosiadau od, cymryd rhan mewn arbrofion anhygoel a chreu llysnafedd afiach. Gyda Phrifysgol Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pharoaid Erchell

Y Ganolfan Eifftaidd

Cymysegedd o weithgareddau ymarferol, celfyddydol a chrefft ar gyfer plant 6 -10 oed. Bydd plant yn mynd ati i greu mymi ffug, clywed straeon ysbryd hynafol a cael cyfle i wneud addurniadau mymi i’w hongian adref!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Chwedlau a Limrigau gyda Blandalf y Bardd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
12pm-4pm (Am Ddim)
Addasrwydd Teuluoedd
Dewch i gwrdd â Blandalf y Bardd, y dewin geiriau o’r cymoedd hardd. Cewch glywed hanes Dai Morris y glöwr a chwedlau eraill o Flaenafon, a bydd cyfle i roi cynnig ar greu cerddi dwl ac odlau ofnadwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner Yymor yr Hydref


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm £2
Addasrwydd Teuluoedd
Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle
Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau i’r Teulu


Sain Ffagan

12pm – 4pm (Am Ddim)
Hwyl yr hydref – creu coron dymhorol
Canolfan Ddysgu Weston

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Peiriannau Hudolus Charles Byrd

Amgueddfa Pontypridd

11am-3pm

Dewch i greu dyluniad symudol hudolus eich hun gyda’r artist Anne-Mie Melis, a chymryd ysbrydoliaeth gan gerfluniau Charles Byrd.
Yn addas ar gyfer pob oedran.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gowlyr Bach

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Gwasanaeth Treftadaeth RCTCBC yn lansio group ‘Mini Miners’, sydd wedi’i anelu at blant ifanc, ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Cynghorir archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ymarferion milwrol i blant

Firing Line
Cynhelir y sesiynau am 11am, 1pm, 3pm £2 y plantyn

am 45 munud byddwn yn rhoi ymarferion i deuluoedd i weld a ydyn nhw’n deilwng i fod yn ein byddin ‘mini’ yn y Firing Line. Corporal Fife fydd yn arwain y recriwtiaid mewn hyfforddiant drilio, rhoi tro ar yrru ein tanc marc 3 (wedi ei yrru o bell) a phrofi eu sgiliau datrys problemau gyda gweithgareddau ymaferol. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch le o flaen llaw trwy ebostio education@cardiffcastlemuseum.org.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Masnachwyr Tuduraidd yng ngolau fflachlamp


Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

7pm – 8.15pm – £10 Oedolion 16+ yn unig

Masnachwyr Tuduraidd yng ngolau fflachlamp – 7.00 pm – 8.15 pm. Trowch y goleuadau i ffwrdd a darganfyddwch sut oedd y Tuduriaid yn byw yn y tywyllwch! Ewch o gwmpas y tŷ yn gwrando ar straeon. Yna, ymlaciwch gyda siocled poeth (neu de / coffi) a gwrandewch ar Tony Riches, awdur lleol sydd wedi ysgrifennu trioleg y Tuduriaid am Owen, Jasper a Henry Tudur. Bydd yn adrodd eu hanes yn dianc o Ddinbych-y-pysgod yn 1471  i Lydaw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bore Hwyl i’r Teulu

Amgueddfa Pontypool

10am-12pm – Am Ddim

Hwyl a gemau i deuluoedd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Crefftau i’r Teulu

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
11am-12pm – 12pm-1pm- 1pm-2pm- plant 4 – 12 oed.

Mae’r gêm Rufeinig hynafol ROTA yn hawdd i’w dysgu, yn gyflym i’w chwarae ac fel OXO neu tic tac toe mae’n dibynnu ar amynedd a strategaeth. Yn ROTA, (Lladin am olwyn), roedd byrddau’n cael eu paentio, eu crafu neu eu sgriblo ym mhobman yr ai’r Rhufeiniaid.
Galw heibio yn unig!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Troli Celf


GLYNN VIVIAN

10am – 12pm – Oed 4 – 13

Gweithgareddau troli celf yn yr Oriel

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pobl Ifanc Glynn Vivian

 

GLYNN VIVIAN
4pm – 5pm – Oed 16 – 24

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn frwdfrydig dros gelf? Wrth weithio gyda’r tîm dysgu ac artistiaid gwadd, dewch i drafod cynlluniau a threfnu digwyddiadau i bobl ifanc eraill yn Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dyluniadau Ffasiwn Hydref a Gaeaf


DYFFRYN MAES GLAS

1:30pm-3:30pm
Gan weithio gyda’r artist Juliet Staines dyluniwch eich ffasiwn ar thema tymhorol eich hun gan ddefnyddio cyfryngau cymysg.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Zoetropes a phypedau cysgod

Profiad y Royal Mint
11am-4pm -Am Ddim

Cyfle i ystyried pypedau cysgod Fictorianaidd a chynlluniau darnau arian yn y Bathdy Brenhinol gyda’r artist Catrin Doyle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Iau 2 Tachwedd

Gweithdy automata

Amgueddfa Stori Caerdydd

Dewch i greu eich automata eich hun wedi’i ysbrydoli gan beiriannau hudol Charles Byrd.

Addas i deuluoedd a plant rhwng 7 a 11 oed.  Mynediad am ddim. 10am tan 12pm ac 1pm tan 2pm.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth WychAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i wylio arddangosiadau od, cymryd rhan mewn arbrofion anhygoel a chreu llysnafedd afiach. Gyda Phrifysgol Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pharoaid Erchell

Y Ganolfan Eifftaidd

Cymysegedd o weithgareddau ymarferol, celfyddydol a chrefft ar gyfer plant 6 -10 oed. Bydd plant yn mynd ati i greu mymi ffug, clywed straeon ysbryd hynafol a cael cyfle i wneud addurniadau mymi i’w hongian adref!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner Yymor yr Hydref


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm £2
Addasrwydd Teuluoedd
Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle
Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau i’r Teulu


Sain Ffagan

12pm – 4pm (Am Ddim)
Hwyl yr hydref – creu coron dymhorol
Canolfan Ddysgu Weston

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Yr Amgueddfa Mewn Ffocws – Tu Ôl i’r Llenni

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10am-4pm – Am Ddim

Diwrnod arbennig ar thema ffotograffiaeth yn canolbwyntio ar waith pobl tu ôl i’r llenni.

Dewiswyd y thema ffotograffiaeth i gyd-fynd ag arddangosfa newydd David Hurn, Llun am Lun. Cewch weld sut mae ffotograffiaeth a delweddu yn sgiliau allweddol i guraduron yr Amgueddfa, gan gynnwys y microsgop electron pwerus sy’n archwilio hen wrthrychau am olion paent.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ditectifs Gwarchodaeth

Firing Line
11am -3pm

Darganfyddwch pam rydyn ni’n cadw ein heitemau mewn lleoedd pwrpasol, sut rydyn ni’n edrych ar ôl ein casgliad a pha blâu sy’n cuddio yn yr amgueddfa.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Amgueddfa Gyda’r Hwyr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

6pm-9pm – Am Ddim

Noson o weithgareddau, dirgelion, arbrofion a theithiau yng ngolau fflachlamp.

Dewch i gwrdd â gwyddonwyr a pheiriannwyr o’r Amgueddfa a Phrifysgol Caerdydd i roi cynnig ar arbrofion anhygoel. Cewch ddysgu pam fod pethau’n goleuo yn y tywyllwch, sut i wneud i falŵn sgrechian, defnyddio microsgop pwerus a llawer mwy! Digon o weithgareddau i’r teulu cyfan – llawer gwell nag aros adref yn gwylio’r teledu!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Troli Celf


Glynn Vivian

10am – 12pm – Oed 4 – 13

Gweithgareddau troli celf yn yr Oriel

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Criw Celf yr Ifanc


Glynn Vivian

11am – 2pm – Oed 10 – 16

Dosbarth celf agored yw Criw Celf yr Ifanc sy’n archwilio arddangosfeydd a chasgliadau’r Oriel, ac yn ymateb iddynt.
Mae’r dosbarthiadau hyn, sy’n cynnig achrediad Gwobr Gelf Efydd ac Arian, yn ddelfrydol i unrhyw un nad yw mewn addysg brif ffrwd, plant sy’n cael eu haddysgu gartref neu’r sawl sy’n chwilio am her newydd. Rhaid cadw lle

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Galw mewn a gwneud

Amgueddfa Cas-gwent
2pm-4pm

Gyda Calan gaeaf ar y ffordd ac yna noson Guto Ffowc bydd yna bethau arbennig i’w gwneud, gan gynnwys ‘sleim sbwci’ a syniadau eraill i chi ddatblygu. Addas i blant o bob oed

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Ystlumod ysgubol

DYFFRYN MAES GLAS
1:30pm-3:30pm

Galwch draw a gwnewch eich ystlum eich hun wedi ei ysbrydoli gan y nosweithiau tywyll hyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Darluniau’r Hydref

Parc Cyfarthfa
11am-1:30pm & 2:00pm – 3:30pm
Galwch mewn a mwynhewch wrth greu celf tymohorol

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Zoetropes a phypedau cysgod

Profiad y Royal Mint
11am-4pm -Am Ddim

Cyfle i ystyried pypedau cysgod Fictorianaidd a chynlluniau darnau arian yn y Bathdy Brenhinol gyda’r artist Catrin Doyle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Gwener 3 Tachwedd

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth WychAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i wylio arddangosiadau od, cymryd rhan mewn arbrofion anhygoel a chreu llysnafedd afiach. Gyda Phrifysgol Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pharoaid Erchell

Y Ganolfan Eifftaidd

Cymysegedd o weithgareddau ymarferol, celfyddydol a chrefft ar gyfer plant 6 -10 oed. Bydd plant yn mynd ati i greu mymi ffug, clywed straeon ysbryd hynafol a cael cyfle i wneud addurniadau mymi i’w hongian adref!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Chwedlau a Limrigau gyda Blandalf y Bardd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
12pm-4pm (Am Ddim)
Addasrwydd Teuluoedd
Dewch i gwrdd â Blandalf y Bardd, y dewin geiriau o’r cymoedd hardd. Cewch glywed hanes Dai Morris y glöwr a chwedlau eraill o Flaenafon, a bydd cyfle i roi cynnig ar greu cerddi dwl ac odlau ofnadwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner Yymor yr Hydref


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm £2
Addasrwydd Teuluoedd
Ffoniwch 029 2057 3550 i gadw lle
Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau i’r Teulu


Sain Ffagan

12pm – 4pm (Am Ddim)
Hwyl yr hydref – creu coron dymhorol
Canolfan Ddysgu Weston

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Y Liwt mewn Celf

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

1.05pm – £5

Dewch i ddarganfod hanes y liwt a’i rôl mewn celf, gyda pherfformiad byw. Gan Simon Rees a Luke Starkey.Bydd darluniau i gyd-fynd â’r ddarlith, ac enghreifftiau cerddorol. Bydd y liwtydd, Luke Starkey, yn chwarae amrywiaeth o ddarnau ar y liwt yn ystod y ddarlith.

Rhaid archebu ymlaen llaw (029) 2023 0130.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Calan Gaeaf

Carchar Rhuthun

Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor drysau’r celloedd yn ystod wythnos Calan Gaeaf lle bydd gennym ystod lawn o weithgareddau arbennig i fod yn rhan ohonynt gan gynnwys;
Helfa drysor crochan y gwrachod, ysgrifennu eich stori ysbryd eich hun, gweithgareddau crefft a llawer mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Crefftau i Deuluoedd


GLYNN VIVIAN

10am – 1pm – Oed 4 – 13

Gweithdy crefft ymarferol i’r teulu

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Artist Preswyl…ar waith

Glynn Vivian
12:30pm-2:30pm

Ymunwch ag Andreas Rüthi ar gyfer y cyfle anffurfiol hwn i gwrdd â’n hartist preswyl ac i drafod ei waith presennol.  Rhaid cadw lle

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Noson Calan Gaeaf a thaith ysbrydion


Castell Bodelwyddan
6:30pm-7am – £28pp Oed 6+

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad cyfeillgar i’r teulu, gyda theithiau ysbrydion, gweithgaredddau crefft Calan Gaeaf , swper a brecwast a hefyd, wrth gwrs, y cyfle i dreulio’r nos yn ein Tŷ Hanesyddol!

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Sadwrn 4 Tachwedd

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth WychAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

12pm – 3.30pm (Am Ddim)

Dewch i wylio arddangosiadau od, cymryd rhan mewn arbrofion anhygoel a chreu llysnafedd afiach. Gyda Phrifysgol Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sesiwn Grefft: thema Tân Gwyllt

Sain Ffagan

12pm – 4pm (£2 y plentyn)

Canolfan Ddysgu Weston.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithdai Creu Pabis

Firing Line
11am -3pm – £1 y plentyn

Yn ystod y cyfnod hwn o gofio ymunwch â ni yn yr amgueddfa i ddarganfod arwyddocâd y pabi a gwneud un eich hun i’w gymryd adref, gan ddefnyddio deunyddiau o’n cert grefftau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

50 mlynedd o Amgueddfa Decstiliau Drenewydd

Amgueddfa Decstiliau Drenewydd

11am-3.30pm

Arddangosiadau Crefft ‘Dewch i Drio’, gweithgareddau, llwybr hanes i blant a thorri cacen pen-blwydd ganol dydd!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Anifeiliaid mewn Mytholeg Cymreig

Amgueddfa Hanes Natur Brambell
11am-1pm -6-8 mlwydd oed.
1:30-3:30pm-9-12 mlwydd oed.

Thema’r dydd yw ‘Anifeiliaid mewn Mytholeg Cymreig’. Gan ddefnyddio sbesimenau o’r Amgueddfa fel ysbrydoliaeth, cynhelir gweithdai ar ddarlunio o’r sbesimenau i greu gludweithiau, argraffiadau, testun, a darluniadau dychmygol hefo’r arlunydd Jŵls Williams.

Mae’n angenrheidiol archebu lle ymlaen llaw drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru

There are lakes in Saturn’s rings

MOMA Machynlleth

Yn barhaus rhwng 10yb a 4yp

Wedi’i gomisiynu’n arbennig ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru, mae’r artist Lauren Heckler wedi cynhyrchu ffilm a ysbrydolwyd gan y thema Chwedl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Troli Celf


Glynn Vivian

10am – 12pm – Oed 4 – 13

Gweithgareddau troli celf yn yr Oriel

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dosbarthiadau Celf Dydd Sadwrn i Oedolion

Glynn Vivian
11am – 4pm – Oed 16+

Bob mis, rydym yn cynnal dosbarthiadau celf greadigol i oedolion gydag ymarferwyr arbenigol, gan gynnwys amrywiaeth o dechnegau a phynciau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Diwrnod Rhyfel Byd 1af


DYFFRYN MAES GLAS

11am-3pm

Dewch i gwrdd â’r Cheshire Pals a dysgu sut oedd bywyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cewch golwg fanylach ar yr hyn yr oeddent yn ei wisgo, yr hyn oedden nhw’n ei fwyta a’r arfau a ddefnyddiwyd ganddynt. Dysgwch fwy am yr hyn a ddigwyddodd i ddynion a menywod Greenfield.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Dydd Sul 5 Tachwedd

Llwybr LlechwraiddAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

10am – 4pm (Am Ddim)

Sioe ryngweithiol yn edrych ar sut gall gemau fideo ein hysbrydoli – o lygaid seiberneteg i esgidiau roced!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Sesiwn Grefft: thema Tân Gwyllt

Sain Ffagan

12pm – 4pm (£2 y plentyn)

Canolfan Ddysgu Weston.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hwyl Morwrol

AMGUEDDFA MÔR PORTHMADOG
12pm-4pm £2 Oedolion £4 Teulu
Mae yna lawer o weithgareddau gyda thema forwrol i blant.Clymau, Cod Morse, Baneri, lliwio, cwisiau, storïau, gwisgo fyny a gweithgareddau ymarferol. Yn ystod yr Ŵyl, os yw’r tywydd yn caniatáu, bydd gemau stryd traddodiadol y tu allan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwneud Pomander

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Pris derbyn cyffredin + £ 1.50 y pomander

Dewch draw i wneud Pomander Tuduraidd – darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen archebu lle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archaeoleg yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Porthcawl

Peidiwch a cholli ein digwyddiadau a gweithgareddau archeolegol arbennig yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys cloddfa archaeolegol a gefnogir gan GATT; ail-enactwyr Rhufeinig yn paratoi a choginio pryd o fwyd Rhufeinig ar eich cyfer; celf a chrefft o oes y deinosoriaid i grochenwaith Rhufeinig; Archaeoleg mewn Bin Sbwriel; cloddio tywod ar gyfer grwpiau oedran iau; yn ogystal â’r cyfle i weld y Casgliad Archaeoleg Blundell am y tro cyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cwilt Hynod Wrecsam


Amgueddfa Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd – celf wedi’i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwres y Gad

Amgueddfa Wrecsam

Mae Gwres y Gad, arddangosfa ‘Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Amgueddfa Wrecsam

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau’r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Clwb Ffilmiau i Deuluoedd


Glynn Vivian

10:30am – 12:30pm – Oed 4 – 13

Clwb Ffilmiau i’w ddangos ar ein sgrîn fawr.

Rhaid archebu ymlaen llaw- fonio 01792 516900 www.ticketsource.co.uk/glynnvivian

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Clwb Ffilmiau Artistiaid


Glynn Vivian

3pm – 5pm

Estynnir gwahoddiad i artistiaid gwadd rannu detholiad unigryw o ffilmiau o’u dewis ar ein sgrîn fawr.

Rhaid archebu ymlaen llaw- fonio 01792 516900 www.ticketsource.co.uk/glynnvivian

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gweithgareddau hanner tymor

Amgueddfa Y Fenni

11am-4pm

Dewch i hel ysbrydion! Darganfyddwch yr ysbrydion sydd wedi cuddio o gwmpas yr Amgueddfa.
Ewch o gwmpas gerddi’r Castell gyda chymorth ein bagiau arbennig – dewch i dderbynfa’r amgueddfa ac o adael ernes, gallwch fenthyg sgrepan yn llawn o eitemau cyffrous ynghlwm a Chastell y Fenni

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hanner tymor

Amgueddfa Trefynwy
11am-4pm -Am Ddim

Mae’n harddangosfa arbennig gyfredol o’r RNLI ‘Gobaith yn y Rhyfel Mawr’ yn dathlu dewrder cyson criwiau badau achub ar draws Prydain. Mae’n llawn o weithgareddau i’r teulu cyfan sydd yn rhyngweithiol, gan gynnwys dillad i’w gwisgo, jigsos enfawr , teganau a straeon anhygoel.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Bingo Calan Gaeaf


Amgueddfa Cas-gwent

11am-4pm – Am Ddim

Llwybr arbennig yn rhoi cyfle i chi ddarganfod pethau ysbrydol o gwmpas yr amgueddfa – allwch chi eu darganfod – a chwarae bingo Calan Gaeaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Gweithdy pypedau noson Guto Ffowc

 

DYFFRYN MAES GLAS
1pm-3pm

Crewch eich cymeriadau pyped eich hun, wedi eu ysbrydoli gan Guto Ffowc a Noson Tân Gwyllt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet

Lluoedd Dinistrio

Erddig
Digwyddiad ymarferol sy’n tynnu sylw at y frwydr epig yn erbyn y grymoedd sy’n niweidio casgliadau amgueddfeydd, ac yn dangos y frwydr mae gweithwyr amgueddfeydd yn gorfod gwneud yn cadw ein casgliadau yn ddiogel. Cyfres o weithgareddau dan do sy’n gyfeillgar i’r teulu sy’n seiliedig ar egwyddorion ac arferion cadwraeth. Defnyddiwch y microsgopau i graffu ar blâu pryfed annymunol a mynd â thasgau fel gwactod tecstilau a brwsio llwch o hen lyfrau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaet